ЛИЗИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Та өөрийн сонирхсон загварын Ford аьтоман төлбөрийн уян хатан нөхцөлөөр худалдан авах боломжтой.

Урьдчилгаа

10-30%

Хугацаа

60-96 сар

Хүү

1.4-1.6%

 
Уншиж байна